Замъкът Вишехрад в Прага - информация, цени, работно време

Вашата оценка
Вишехрад e посторен след Пражкия замък, някъде през X век. От 1061 г. до 1092 година е резиденция на Вратислав II, който е станал първият чешки крал. Вратислав е реконструирал Вишехрад от камък и е създал там църковен орден. По-късно крал Карл IV също го реконструирал, превръщайки го в каменна крепост. През хуситския период замъкът е бил разграбен и от части унищожен. През 1883 година е бил присъединен към Прага като Област VI. Последно като укрепление замъкът е служил през 1911 година, когато крепостта била унищожена.
В него са погребани видните личности на нацията.

Име: Вишехрад, Vyšehrad
Адрес: V Pevnosti 159/5b CZ 128 00 Praque 2 Czech Republic
Сайт: Официален сайт на замъка Вишехрад
Цени:
Резиденция: 60/80 CZK
Галерия: 20 CZK
Порта: 20 CZK