Синята джамия

Вашата оценка
Джамията на султан Ахмед е разположена срещу Света София и представлява една от най-изумителните архитектурни забележителности на Истанбул. Наречена е синята джамия, заради специфичната облицовка от сини плочки. Целта на строежа е била да засенчи Света София по мащаб и конструкция.

Султан Ахмед възлага на архитекта Мехмед Ага амбициозния строеж, който отнема седем години. Само година след завършване на строежа султанът умира и е погребан в двора на Синята джамия.

Джамията на султан Ахмед е една от двете истанбулски джамии с шест минарета. Броят е резултат от словесна грешка. Султанът искал златна (алтън) джамия, но архитектът вместо това чул шест (алтъ). За щастие на Мехмед Ага, султан Ахмед харесал минаретата.