Входни такси на музеи в Осло

Вашата оценка

Цени на входни такси за музеи в Осло, Норвегия

Музей на викингските кораби - 100 NOK, за студенти и пенсионери - 80 NOK, за деца под 18 год - безплатен, групова цена - 50 NOK


Музей Кон-Тики - 120 NOK, за деца от 6 до 15 год - 50 NOK, за деца до 5 год безплатен


Фрам музеум - 120 NOK, за деца до 16 год - 40 NOK