Старият град, Йерусалим

Вашата оценка
Старият град е обграден от стени, построени от Сюлейман Велики през 1536г. Днес населението му е около 25 хил. души, но в началото на въстанието срещу Рим от 66г. градът е достигал население от 100 хил. души и е бил в разцвета си. Днес територията му е значително по-малка от преди.
Старият град има четири квартала - Еврейски, Мюсюлмански, Арменски и Християнски.
Най-важното място за молитва на мюсюлманите след Мека и Медина е джамията „Ал Акса” със сребърни куполи. Храмът „Мория” е построен през 690г. на мястото, където се смята, че Мохамед се е възнесъл на небето с кон с крила.
В Стария град се намира и всеизвестната Стена на плача.
Най-важното място пък за християните е Божи гроб, тъй като там Христос е разпнат и Възкръснал.