Парламентът на Израел

Вашата оценка
Парламентът на Израел се нарича Кнесет и заседава в столицата на Израел - Йерусалим. Парламентът има 120 депутата, които се избират за 4 години. Интересното на израелската система е, че няма писана конституция. Функцията, която замества конситуцията се изпълнява от 14 закона, наричани Основни закони на Израел.
Държавният глава се избира за срок от 7 години от Кнесета, а министър-председателят се избира от гласуващите, но някога той е бил избиран от Държавния глава.
В ираелската система най-много се открояват 3 партии: лявата- Партия на труда, десният блок- Ликуд и центриската - Кадима.