Египетските пирамиди и Големия сфинкс

Вашата оценка

Пирамидите на фараоните Микерин, Хефрен и Хеопс, заедно с Големия сфинкс представляват единственото оцеляло чудо от 7-те чудеса на света.

Освен, почетното място в гореспоменатата класация, комплексът е и главана причина за бурния растеж на туризма в Египет.

За древните египтяни Слънцето има основна роля в религията и ритуалите. Главният им бог е Амон Ра – богът на слънцето. А смъртта свързват с посока запад – там, където слънцето залязва.

Затова издигали домовете си на източния бряг на река Нил, а некрополите – на западния. Така Мемфиския некропол, където са издигнати египетските пирамиди се намира на запад от селището, от другата страна реката.