Бранденбургската врата в Берлин

Вашата оценка
В западния край на площад Париж се издига безспорният символ на Берлин - Бранденбургската врата. Построена е в периода 1788 - 1791 г. по идеен проект на Карл Ланганс и по нареждане на Фридрих Вилхем II. Представлява архитектурен паметник -тип триумфална арка като за прототип послужва пропилея на Атинския акропол. Същевременно квадригата на върха (колесница с впряг от 4 коня) е взаимствана от римския стил на строене. Замислена като символ на мира и победата, Бранденбургската врата става не един път пряк свидетел на погрома на немския народ. В края на Втората световна война Бранденбургската врата е сериозно повредена, а квадригата напълно разрушена. Благодарение на 5000 парчета гипсова отливка и единствения съвместен проект между вече разделения на две Западен и Източен Берлин, арката и квадригата са напълно реконструирани. И така през 1961 г. вратата се озовава в така нар. „ничия земя” като част от издигната Берлинска стена и в продължение на 28 години под нея не може да се преминава. След събитията през 1989 г. тя става символ на мира и единството на обединена Германия и отново привлича посетители като място на най-импозантните градски монументи.