Входни такси на музеи в Сараево

Вашата оценка

Цени на входни такси за музеи в Сараево, Босна и Херцеговина

<Музей на Сараево – 3 КМ за възрастни, 1 КМ за деца

<Археологически музей Босна и Херцеговина - 6 КМ (за възрастни), 3 КМ (за деца 6 - 18 год и пенсионери)

<Исторически музей Босна и Херцеговина - 5 КМ (за възрастни), 1 КМ (пенсионери и инвалиди)